TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con loto về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
50 4 lượt 19 2 lượt 42 16 lượt
70 4 lượt 49 2 lượt 67 16 lượt
80 4 lượt 02 1 lượt 84 14 lượt
14 3 lượt 04 1 lượt 00 13 lượt
26 3 lượt 17 1 lượt 36 13 lượt
42 3 lượt 18 1 lượt 49 13 lượt
67 3 lượt 20 1 lượt 56 13 lượt
76 3 lượt 31 1 lượt 27 12 lượt
00 2 lượt 32 1 lượt 38 12 lượt
05 2 lượt 34 1 lượt 43 12 lượt

Các con loto về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Loto Xuất hiện
96 1 lượt 97 1 lượt 85 3 lượt
92 1 lượt 96 1 lượt 73 3 lượt
91 1 lượt 91 1 lượt 69 3 lượt
90 1 lượt 81 1 lượt 29 3 lượt
89 1 lượt 76 1 lượt 98 4 lượt
88 1 lượt 72 1 lượt 23 4 lượt
86 1 lượt 67 1 lượt 04 4 lượt
85 1 lượt 66 1 lượt 99 5 lượt
82 1 lượt 65 1 lượt 75 5 lượt
75 1 lượt 60 1 lượt 47 5 lượt

Các con loto chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Loto
01, 06, 07, 09, 13, 20, 23, 24, 40, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 69, 77, 79, 81, 83, 93, 94, 97, 98 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 98, 99

Advertisements
Tin tài trợ