TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
29 4 lượt 40 2 lượt 42 16 lượt
35 4 lượt 57 2 lượt 34 15 lượt
07 3 lượt 79 2 lượt 79 15 lượt
18 3 lượt 91 2 lượt 35 14 lượt
61 3 lượt 05 1 lượt 57 14 lượt
75 3 lượt 14 1 lượt 91 14 lượt
82 3 lượt 19 1 lượt 16 13 lượt
96 3 lượt 21 1 lượt 38 13 lượt
00 2 lượt 38 1 lượt 40 13 lượt
03 2 lượt 42 1 lượt 82 13 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
97 1 lượt 97 1 lượt 33 1 lượt
95 1 lượt 82 1 lượt 72 2 lượt
90 1 lượt 71 1 lượt 71 4 lượt
89 1 lượt 70 1 lượt 58 4 lượt
87 1 lượt 69 1 lượt 36 4 lượt
85 1 lượt 66 1 lượt 17 4 lượt
84 1 lượt 65 1 lượt 99 5 lượt
83 1 lượt 64 1 lượt 98 5 lượt
72 1 lượt 63 1 lượt 90 5 lượt
71 1 lượt 62 1 lượt 78 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
01, 08, 09, 11, 13, 17, 22, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 50, 52, 56, 58, 62, 63, 64, 68, 76, 77, 78, 88, 92, 94, 98, 99 00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 56, 58, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99

Advertisements