Tử Vi - Phong Thuỷ

Sinh Năm 1992 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1992

Sinh Năm 1992 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1992

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1992 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1992 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1992.


Người Sinh Năm 2022 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2022

Người Sinh Năm 2022 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2022

Bạn đang thắc mắc sinh năm 2022 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2022 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 2022.


Người Sinh Năm 1969 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 1969

Người Sinh Năm 1969 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 1969

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1969 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1969 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1969.


Sinh Năm 2004 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Giáp Thân 2004

Sinh Năm 2004 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Giáp Thân 2004

Bạn đang thắc mắc sinh năm 2004 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2004 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 2004.


Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 2013

Sinh Năm 2013 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 2013

Bạn đang thắc mắc sinh năm 2013 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2013 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 2013.


Người Sinh Năm 2011 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2011

Người Sinh Năm 2011 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2011

Bạn thắc mắc sinh năm 2011 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2011 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 2011.


Sinh Năm 1970 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Canh Tuất 1970

Sinh Năm 1970 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Canh Tuất 1970

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1970 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1970 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1970.


Sinh Năm 1999 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Kỷ Mão 1999

Sinh Năm 1999 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Kỷ Mão 1999

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1999 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1999 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1999.


Sinh Năm 1977 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Đinh Tỵ 1977

Sinh Năm 1977 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Đinh Tỵ 1977

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1977 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu Đinh Tỵ 1977 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1977.


Sinh Năm 1984 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Giáp Tý 1984

Sinh Năm 1984 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Giáp Tý 1984

Bạn thắc mắc người sinh năm 1984 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1984 hợp tuổi hay cung nào? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1984.


Người Sinh Năm 1958 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 1958

Người Sinh Năm 1958 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 1958

Bạn tò mò, thắc mắc sinh năm 1958 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1958 hợp tuổi nào hay số gì? Bài viết này của vuaketqua.vn sẽ giúp bạn khám phá thông tin cơ bản về người sinh năm 1958.


Sinh Năm 2003 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Quý Mùi 2003

Sinh Năm 2003 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Quý Mùi 2003

Bạn đang thắc mắc số mệnh cũng như cung mệnh của người sinh năm 2003 là gì? Tuổi này hợp với màu sắc nào hay hướng nào? Hãy cùng vuaketqua.vn tìm hiểu bài viết liên quan đến năm Quý Mùi này nhé.


Sinh Năm 1994 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1994

Sinh Năm 1994 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1994

Bạn thắc mắc người sinh năm 1994 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1994 hợp tuổi hay cung nào? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1994.


Sinh Năm 2014 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 2014

Sinh Năm 2014 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 2014

Bạn thắc mắc người sinh năm 2014 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2014 hợp tuổi hay cung nào? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 2014.


Sinh Năm 1972 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1972

Sinh Năm 1972 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1972

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1972 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1992 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1972.


Người Sinh Năm 2012 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2012

Người Sinh Năm 2012 Mệnh Gì? Giải Đáp Thắc Mắc Người Sinh Năm 2012

Bạn đang thắc mắc sinh năm 2012 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2012 hợp tuổi nào hay màu gì? Hãy cùng vuaketqua.vn tìm ra ẩn số thông qua bài viết được tổng hợp dưới đây nhé.


Sinh Năm 2025 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Ất Tỵ 2025

Sinh Năm 2025 Mệnh Gì? Tổng Quan Về Ất Tỵ 2025

Bạn đang thắc mắc sinh năm 2025 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 2025 tương hợp với những tuổi nào hay màu gì? Hãy cùng chúng tôi theo dõi bài viết về mệnh của người sinh năm 2025 dưới đây.


Sinh Năm 1997 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1997

Sinh Năm 1997 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1997

Bạn đang thắc mắc sinh năm 1997 mệnh gì? Bạn muốn tìm hiểu người sinh năm 1997 hợp tuổi nào hay màu gì? Trong bài viết này vuaketqua.vn sẽ giúp bạn tìm hiểu thông tin cơ bản về người sinh năm 1997.


Sinh Năm 1968 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1968

Sinh Năm 1968 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1968

Bạn muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến mệnh của người sinh năm 1968 và sự tương hợp giữa năm sinh này với tuổi khác cũng như màu sắc hợp - kỵ? Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải qua bài viết sau.


Sinh Năm 1966 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1966

Sinh Năm 1966 Mệnh Gì? Tử Vi Trọn Đời Người Sinh Năm 1966

Bạn đang thắc mắc số mệnh cũng như cung mệnh của người sinh năm 1966 là gì? Tuổi này hợp với màu sắc nào hay tuổi gì? Hãy cùng vuaketqua.vn tìm hiểu bài viết dành riêng cho Bính Ngọ này nhé.


Phong thủy một trong những lĩnh vực ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều người, được cho rằng có ảnh hưởng quan trọng đến vận mệnh của mỗi người.

Hiểu được tâm lý đó, vuaketqua giới thiệu đến bạn chuyên mục phong thủy, nơi giải đáp và cung cấp cho bạn những kiến thức bổ ích về lĩnh vực này.

1. Phong thủy là gì

Phong thủy là từ Hán Việt được ghép lại bởi phong và thủy, trong đó phong là đại diện cho gió còn thủy lại có nghĩa là nước.

Đây là một học thuyết bắt nguồn từ Trung Quốc từ thời xa xưa, học thuyết này chuyên nghiên cứu sự ảnh hưởng của các yếu tố xung quanh con người như địa thế, mồ mả, dòng nước, hướng gió để từ đó dự đoán vận mệnh.

Trên thực tế, khi nghiên cứu về phong thủy người ta không bao giờ xem xét một yếu tố đơn lẻ mà đặt chung hàng loạt yếu tố khác cạnh nhau.

Người ta sẽ tính toán các quy luật của tự nhiên để vận dụng vào giải đoán vận mệnh của con người, tìm cách thay đổi để đem đến may mắn trong cuộc sống hay ứng dụng vào các công trình lớn.

Lịch sử của phong thủy đã trải qua hàng nghìn năm để trở thành nghệ thuật trong cuộc sống của con người, trái với các định kiến rằng phong thủy chỉ gắn liền với mê tín dị đoan, đã có nhiều bằng chứng khoa học về ứng dụng của loại hình này.

Nó được xếp vào một trong ngũ thuật của siêu hình học Trung Quốc, có ảnh hưởng đến nhiều quốc gia ở phương Đông.

2. Nguồn gốc hình thành của phong thủy

Không có bằng chứng cụ thể để xác định người tạo ra phong thủy là ai, vào thời điểm nào. Hiện nay người ta chỉ có thể đưa ra các phỏng đoán dựa trên lịch sử của Trung Quốc, cái nôi hình thành nên loại thuật này.

Theo tương truyền, phong thủy đã xuất hiện ngay từ thời thượng cổ, khi con người bắt đầu chú ý ảnh hưởng của tự nhiên đến đời sống. Tiền đề của phong thủy được cho là các kinh nghiệm từ cuộc sống như khi khoét đá, đào hang, xây nhà và về sau là lựa chọn nơi có địa hình, khí hậu tốt để an cư lạc nghiệp.

Một trong những bằng chứng có thể tiết lộ về thời điểm phong thủy xuất hiện đó là Kinh Dịch của Lão Tử cách đây khoảng 600 năm trước Công Nguyên. Ông được xem là một trong những người có ảnh hưởng và đóng góp to lớn đến lĩnh vực này.

Bằng chứng thứ hai là Cửu Tinh Bát Môn do Hồng Phạm thời nhà Hán sáng lập dựa trên việc quan sát quy luật của những chòm sao trên bầu trời.

Càng về sau, càng có nhiều nhà phong thủy nổi tiếng khác xuất hiện, cũng mở rộng và hoàn thiện về loại hình này.

Tại Việt Nam, nhiều bằng chứng về các công trình kiến trúc, cổ vật được tìm thấy đều tiết lộ và khẳng định rằng nhiều khả năng phong thủy đã có ngay từ thời vua Hùng.

Như thế, có thể khẳng định phong thủy xuất hiện từ rất sớm, gắn liền với lịch sử phát triển của con người.

Tuy còn nhiều bí ẩn nhưng ngày nay, phong thủy đồng hành và trở thành những điều cực kỳ quen thuộc, gần gũi với đời sống.

3. Các yếu tố cơ bản trong phong thủy

Phong thủy có nhiều khía cạnh, ở mỗi trường phái khác nhau lại có những đặc điểm riêng. Do đó, vuaketqua giới thiệu đến bạn những khái niệm chung và cơ bản của phong thủy.

- Âm trạch và Dương trạch: đây là hay lĩnh vực cơ bản của phong thủy, trong đó người ta quan điểm Âm trạch được hiểu là cách gọi khác của mồ mả. Quan niệm phong thủy tin rằng con người sau khi chết sẽ tồn tại ở một thế giới khác, đồng thời nếu được chôn cất ở nơi đất tốt sẽ có lợi cho phúc đức của con cháu.

Còn Dương trạch được hiểu là đất chuyên dùng để xây dựng các công trình như đình đài, miếu mạo hoặc xây nhà. Người ta tin rằng âm sao thì dương vậy, nếu âm trạch và dương trạch hài hòa thì con người mới có thể bình an, hạnh phúc và khỏe mạnh.

- Thuyết ngũ hành: Đây là thuyết lấy các nguyên tố của đất trời làm gốc, bao gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.

Trong đó Kim đại diện cho kim loại, Mộc đại diện cho gỗ, Thủy đại diện cho nước, chất lỏng, Hỏa đại diện cho lửa và Thổ đại diện cho đất.

Theo thuyết ngũ hành, người ta sẽ nghiên cứu các yếu tố trên theo hai phương diện là tương sinh và tương khắc. Tương sinh được hiểu là giúp đỡ và  bổ sung cho nhau, còn tương khắc là khắc chế, đối nghịch nhau.

- Số sinh thành và phương vị Ngũ hành: Đây là thuyết gắn liền với ngũ hành như đã phân tích ở trên. Người ta cho rằng, các con số từ 1 đến 10 được chia tương ứng với năm hành kim, mộc, thủy, hỏa và thổ.

Dựa vào đó, các chuyên gia phong thủy sẽ ứng dựng trong việc chọn hướng theo tuổi, màu hợp mệnh, số hợp mệnh…

- Phong thủy bát quái: Là loại phong thủy đồ hình với công cụ là bát quái, có vai trò trong việc xác định phương hướng để ứng dụng vào xây dựng công trình, thiết kế và bố trí đồ đạc nhằm thu hút may mắn, tài lộc.

Bát quái có tám quẻ gồm quẻ Càn, quẻ Khôn, quẻ Chấn, quẻ Tốn, quẻ Cấn, quẻ Khảm, quẻ Đoài và quẻ Ly.

Ngoài ra còn rất nhiều các yếu tố và khái niệm khác sẽ được vuaketqua làm rõ và gửi đến bạn trong từng bài viết cụ thể.

4. Các trường phái phong thủy phổ biến

Phong thủy được chia ra làm rất nhiều trường phái với những tiêu chí riêng biệt, mỗi một trường phái lại có những đặc điểm riêng. Hiện nay, hai trường phái phong thủy lớn nhất đang tồn tại có thể kể đến phong thủy hình thể và phong thủy lý phái.

- Phong thủy Hình thế (còn được gọi là phái Loan Đầu) là trường phái phong thủy lấy việc nghiên cứu hình thế và bố cục là cốt lõi.

Học thuyết này lấy âm trạch làm chủ đạo, đồng thời rất coi trọng địa thế, hình dạng của núi sông, nơi bắt đầu và kết thúc của sơn mạch, thủy lưu để tìm ra vị trí tốt nên còn có tên khác là Loan Đầu.

Trường phái này do một người thời Đường, tên Dương Quân Tùng, tự Mậu Thúc sáng tạo ra. Những năm cuối đời, ông chủ yếu ở Giang Tây và thu nhận để tử ở đây, do đó còn có người gọi đây là phái Giang Tây hoặc Diêu Phái.

Các đệ tử của Dương Quân Tùng có thể kể đến Tăng Văn Sán, Lại Văn Tuấn, Ngô Cảnh Loan và Mục Vũ.

Đây cũng được coi là tiền đề để hình thành nên lý luận Hình pháp sau này.

Phái Loan Đầu phát triển cực kỳ mạnh mẽ trong thời Đường và thời Tống nhưng đến thời nhà Minh và Thanh thì không còn hưng thịnh nữa mà có chiều hướng đi xuống. Dù vậy thì nó cũng vẫn có ảnh hưởng vô cùng sâu rộng.

- Phong thủy Lý pháp được khởi sướng bởi Mân Trung, người tỉnh Phúc Kiến nên còn có tên gọi khác là phái Phúc Kiến.

Học thuyết này sử dụng công cụ chính là la bàn, căn cứ vào thuyết âm dương của ngũ hành, bát quái, cửu tinh và Lạc Hà. Khác với phái Hình thế, phái Lý Pháp không quá chú trọng đến địa thế mà tập trung vào nguyên lý trạch pháp, âm dương, chia dương trạch thành 24 lộ.

Phái này phát triển hưng thịnh ở thời Nam Tống nhưng không có nhiều nhà phong thủy nổi tiếng.

Ngoài ra, hiện nay còn có một số cách phân chia các phái phong thủy như sau:

- Phong thủy Bát Trạch: Chuyên nghiên cứu tuổi và mệnh của gia chủ với địa thế, vị trí và hướng của ngôi nhà, không quá chú trọng cấu trúc của ngôi nhà hay vận hạn tương lai.

- Phong thủy Loan Đầu hay còn gọi là phong thủy Hình thế. Loại hình này đã được chúng tôi phân tích cụ thể ở phần trên.

- Phong thủy Huyền Không Phi Tinh là trường phái phong thủy lấy các chòm sao làm cốt lõi. Các chuyên gia sẽ dựa vào sự nghiên cứu quá trình dịch chuyển của các chòm sao để dự đoán tương lai, đây cũng được xem là một trong những trường phái ứng dụng nhiều kiến thức hiện đại của thiên văn học.

- Phong thủy Mệnh Lý hay còn gọi là Tử Bình hoặc Bát Tự. Do độ khó và tính uyên tâm cao nên không có nhiều người biết đến.

Loại hình này sẽ giải đáp cuộc đời của con người từ khi còn nhỏ đến trưởng thành và già cả. Từ đó luận ra tính cách, tướng mạo và nghề nghiệp của một người, còn có thể tìm hiểu thông tin về những người thân xung quanh như tổ tiên, ông bà, phụ mẫu, phu thê và tử tức.

Phương pháp này còn luận đoán vận hạn của một người, chia các vận hạn theo mốc mười năm, trong mỗi vận lại chia nhỏ theo từng năm nên cực kỳ chi tiết và đầy đủ.

- Phong thủy Dương Trạch Tam Yếu: Đây là loại hình phong thủy này hình thành nên quan điểm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch.

Hình thức này căn cứ theo 64 quẻ của Kinh Dịch, dựa vào phương vị của cửa cung để luận giải quẻ tốt và quẻ xấu.

Việc sắp xếp, bố trí bếp, phòng ngủ, giường ngủ sẽ phụ thuộc vào việc người đó thuộc Đông Tứ mệnh hay Tây tứ mệnh.

- Phong thủy khí: Hình thức phong thủy này được nghiên cứu theo nguyên lý tụ khí và tán khí. Theo quan điểm thì nhà có nhiều cửa mà thông nhau thì không khí lưu thông rất mạnh, hút gió, không có lợi cho sức khỏe và tiền tài.

Một ngôi nhà tốt không nên có quá nhiều cửa nếu không sẽ gây ra sự nhiễu loạn, tiêu tán tài sản.

Trong khi đó, phòng ngủ thì cần thông thoáng, nên để không khí được lưu thông đầy đủ để tránh cảm giác tù đọng, bí bách.

- Phong thủy khí có nhiều ứng dựng trong việc xây nhà hay các công trình kiến trúc quan trọng, hiểu và biết cách ứng dụng sẽ giúp cho gia chủ tập hợp và lưu giữ được may mắn, vận khí.

- Phong thủy tam hợp được hình thành dựa trên mối quan hệ về năm sinh và các con giáp đại diện cho tuổi.

Theo đó, mười hai con giáp sẽ được chia thành bốn nhóm, các nhóm có ba con giáp với những nét tính cách tương đồng với nhau thì được cho là tam hợp. Những người có tuổi trong cùng tam hợp thường sẽ giúp đỡ nhau rất nhiều trong cuộc sống, nâng cao khả năng đạt được thành công.

Với 12 địa chi, chúng ta có 4 mối quan hệ Tam hợp theo mệnh như sau:

- Tam hợp Hỏa cục: Dần - Ngọ - Tuất (cùng âm)

- Tam hợp Mộc cục: Hợi - Mão - Mùi (cùng dương)

- Tam hợp Thủy cục: Thân - Tý - Thìn (cùng âm)

- Tam hợp Kim cục: Tỵ - Dậu - Sửu (cùng dương)

Ngược lại, các con giáp có nét tính cách khác nhau, dương và âm khác nhau được xếp vào nhóm tứ hành xung. Những người này thường đối nghịch về tính cách, nếu có hợp tác hay kết hôn cũng khó chung sống lâu bền.

Các con giáp xung với nhau theo từng cặp gồm các nhóm:

- Nhóm 1: Dần - Thân - Tỵ - Hợi nghĩa là Dần khắc Thân, Tỵ khắc Hợi.

- Nhóm 2: Thìn - Tuất - Sửu - Mùi nghĩa là Thìn khắc Tuất, Sửu khắc Mùi. Còn Thìn chỉ xung với Sửu Mùi chứ không khắc mạnh.

- Nhóm 3: Tý - Ngọ - Mão - Dậu nghĩa là Tý khắc Ngọ, Mão khắc Dậu. Còn Tý kết hợp với Mão hoặc Dậu chỉ xung nhẹ chứ không khắc chế.

Loại hình này có nhiều ứng dụng trong việc xem bản mệnh tương hợp, xung khắc về công việc, hôn nhân, cuộc sống.

- Phong thủy cảm xạ là hình thức phong thủy sử dụng các dụng cụ như con lắc, đũa từ có gắn ăng ten để đo lường các vùng năng lượng tốt hay xấu.

Người ta tin rằng cảm xạ đã tồn tại dưới các hình thứckhác nhau từ hàng ngàn năm trước. Loại hình này từ xưa đã được sử dụng với mục đích phục vụ bói toán, dò đoán ý chí của đấng thần linh, đoán định tương lai hoặc tìm tội lỗi.

- Phong thủy tứ trụ là phương pháp luận đoán vận mệnh kết hợp đại vận và lưu niên để nắm bắt và cải vận cho mọi người.

Tứ trụ gồm trụ năm, trụ tháng, trụ ngày và trụ giờ. Mỗi trụ bao gồm một cặp can chi. Can chi ở đây là thiên can và địa chi.

Loại hình phong thủy này dựa trên nguyên lý cơ bản là ngũ hành tương, chia đời người chia thành các vận 10 năm, gọi là đại vận. Rồi trong mỗi vận lại xét theo từng năm, gọi là lưu niên hoặc thái tuế.

Kết hợp đại vận với lưu niên và tứ trụ, ta có thể luận đoán được mức độ cát hung, họa phúc của đời người. Mỗi trụ trong tứ trụ sẽ tương ứng với một giai đoạn tuổi:

+ Trụ năm thể hiện cuộc sống từ nhỏ đến 18 tuổi.

+ Trụ tháng thể hiện thời tiền vận.

+ Trụ ngày thể hiện thời trung vận.

+ Trụ giờ thể hiện thời hậu vận.

- Phong thủy bùa chú: Đây là loại hình ít được thừa nhận và cũng có ít thông tin công khai. Những thầy phong thủy trong trường phái này hiểu rất rõ về âm dương ngũ hành của võ thuật, thiền học và khí công.

Họ sẽ dùng ký tự để lưu lại các trường năng lượng trên giấy, từ đó giúp tăng thêm may mắn và trấn yểm những điều xui xẻo, vận hạn.

Tuy nhiên do biến tướng của lừa đảo hoặc chuyên gia phong thủy lợi dụng kiến thức để làm điều ác mà loại hình này mang nhiều định kiến của người dân trong đời sống.

5. Tầm quan trọng của phong thủy trong đời sống

Phong thủy từ lâu đã chứng minh vai trò của nó trong đời sống. Ở thời xưa, người ta ứng dụng kiến thức của phong thủy trong đánh giá địa thế, lựa chọn chỗ ở phù hợp cho con người.

Ngày nay phong thủy thường được áp dụng trong việc giúp gia chủ xây dựng nhà theo hướng tốt, bố trí các đồ vật để tăng thêm may mắn và tài lộc.

Hiểu và ứng dụng được các kiến thức của phong thủy không chỉ đem đến cho bạn ngôi nhà, nơi ở hay nơi làm việc như ý mà còn giúp bạn cải thiện vận mệnh theo chiều hướng tốt hơn.

Không tự nhiên mà người xưa có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ khi nào các yếu tố xung quanh được sắp xếp đúng vị trí, hài hòa với nhau thì con đường công danh sự nghiệp của bạn mới thăng tiến, cuộc sống tràn ngập những điều vui vẻ và tích cực.

6. Vuaketqua cung cấp cho bạn các kiến thức gì về phong thủy

Hiểu được mong muốn đó, vuaketqua đêm đến cho bạn chuyên mục phong thủy, nơi giúp giải đáp mọi thắc mắc và băn khoăn.

Tại đây, trước tiên bạn sẽ tìm thấy các bài viết về vận mệnh của mình và người thân, giải đoán về mệnh số hợp với ai, tương sinh hay tương khắc với điều gì để từ đó có sự điều chỉnh cho phù hợp.

Một trong những nội dung cực kỳ quan trong khác đó là các kiến thức về phong thủy trong đời sống như hướng nhà, hướng bếp, hướng đặt phòng ngủ, nơi làm việc hay các điều cần chú ý về cảnh quan xung quanh.

Các bài viết sẽ chia ra thành từng chủ đề để bạn dễ dàng tra cứu và tìm đọc, không sợ bỏ sót điều gì. Đặc biệt hơn cả, chúng tôi cũng sẽ chỉ ra cho bạn một số mẹo vặt trong phong thủy để cải thiện may mắn, hạn chế những điều không may trong cuộc sống.

Vuaketqua hy vọng rằng đó sẽ là một kênh thông tin hữu hiệu mà bạn có thể an tâm tìm đến khi gặp muộn phiền. Trên đây là những thông tin cơ bản về phong thủy, mong rằng bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Đừng quên ghé thăm chuyên mục này tại vuaketqua để đón đọc các bài viết hấp dẫn khác nhé.